Copyright 2019 - Zagrebački kutak j.d.o.o / Jarnovićeva 50, Zagreb / info@zagrebacki-kutak.hr / hosting: www.oktarin.hr

Kozari bok

KOZARI BOK je predjel u industrijskoj zoni Žitnjaka između Slavonske avenije na sjeveru, Glavnog odvodnog kanala na jugu te Koledovčine na zapadu i željezničke pruge na istoku. Ime je došlo od obližnjeg naselja Kozari, čije je stanovništvo doseljenicima prodavalo neizgrađene parcele koje su se nalazile bočno od tadašnjeg naselja. Kozari bok je, uz Kozari puteve, primjer bespravne odnosno divlje izgradnje individualnih objekata. Prirodnu granicu prema Kozari putevima čini Glavni odvodni kanal. Kozari bok nema više mogućnosti za širenje pa je danas gradnja pojačana na kozari putevima. Lučnog je oblika jer se nalazi unutar danas dijelom isušenog, a dijelom prekrivenom meandra Save. Kozari bok ima formiranu mrežu ulica za razliku od Kozari puteva. Sve ulice nose naziv Radnički put (I-V) i Kozari bok (I - IX). Oba su naselja okružena industrijskim pogonima i izolirana od glavnih prometnica i trasa javnog gradskog prijevoza. U naselju su ambulanta i Osnovna škola Dr.V.Žganca.

Prijava / Registracija


Internet stranica www.zagrebacki-kutak.hr upotrebljava kolačiće kako bi mogla pružati uslugu i funkcionalnosti koje ne bi bile moguće bez upotrebe kolačića. Posjetom ovoj stranci i nastavkom korištenja stranice pristajte na kolačiće.