LOKACIJA: Aleja A.Augustinčića 4, Dječji vrtić Maksimir

SKULPTURA: Dječačić

Skulptura je izrađena od bronce 1959.godine, a postavljena 1963. godine.

AUTOR: Stjepan Frankić

Akademski kipar (1936.-2004.); diplomirao na ALU u Zagrebu 1962. u klasi Frane Kršinića.