LOKACIJA: Aleja M. Ljubeka bb, Jarun, Park skulputura “Aquarius”

SKULPTURA: Čovjek preko

Skulptura od čeličnog lima, postavljena 2001. godine.

AUTOR: Andreja Hotko-Pavić

Kiparica, rođena u Zagrebu 1970. godine.