LOKACIJA: Aleja M. Ljubeka bb, Jarun, Park skulptura “Aquarius”

SKULPTURA: Plesačica

Skulptura je izrađena od nehrđajućeg čelika i plastificiranog kartona, postavljena 2001. godine.

AUTOR: Iris Lobaš

Akademska kiparica rođena 1976.godine u Dubrovniku. Diplomirala na ALU u Zagrebu 2001. godine u klasi M.Vuce. Izrađuje skulpture od obojane kartonske ambalaže.