Spomenik: Antun Gustav Matoš

Lokacija: Strossmayerovo šetalište, Zagreb

Autor: Ivan Kožarić

Godina postavljanja: 1973.

Godina fotografije: 2017.

Autor fotografije: Ivan Brnčić