Bista:
August Cesarec

Lokacija:
Taklčićeva ulica, Zagreb

Postavljen: 
1979. godine.

Autor:
Stjepan Gračan

Godina i autor fotografije:
2016., Ivan Brnčić

 
O Stjepanu Gračanu:
Stjepan Gračan (Prugovac, 1941.), hrvatski kipar. Diplomirao na ALU u Zagrebu 1967. godine u klasi prof. Antuna Augustinčića, u čijoj je Majstorskoj radionici bio suradnik. Suosnivač je i član likovne grupe Baifra. Redoviti profesor ALU u Zagrebu, gdje je bio i dekan.