LOKACIJA: Avenija Većeslava Holjevca / Slavonska avenija

SPOMENIK: Većeslav Holjevac

Spomenik je izrađen od bronce, visok 4 metra, a postavljen 1994. godine prema idejnom rješenju Branka Silađina.

Većeslav Holjevac (1917. – 1970.), političar, zagrebački gradonačelnik.

AUTOR: Zvonimir Gračan

Samouki kipar, rođen 1948. godine. Obrazovao se u atelijeru brata, Stjepana Gračana. Izrađuje scenske rekvizite, a radi i na restauraciji arhitektonskih objekata.