LOKACIJA: Braće Cvijića 18, Dječji vrtić “Matija Gubec”

SPOMENIK: Dragica Končar

Spomenik je izrađen od bronce, a postavljen 1976. godine.

Dragica Končar ( 1915.-1942.), revolucionarka, supruga Rade Končara.  Borila se za radnička prava.

AUTOR: Lujo Lozica

Aademski kipar rođen na Koršuli 1934. godine. Diplomirao na Alu u Zagrebu 1959.g. u klasi V. Radauša.Bio je suradnik majstorske radionice A. Augustinčića. Njegovu skulpturu karakterizira čist i snažan volumen te majstorska obrada kamena. Česta mu je tema ženski akt, kao i portreti.