LOKACIJA: Budakova 1, Borongaj

SPOMENIK: Josip Debeljak

Spomenk je izrađen od bronce 1981. godine.

Josip Debeljak ( 1902.-1931.), revolucionar. Jedan od sedam sekretara SKOJ-a.

AUTOR: Ante Starčević

Ante Starčević (1933. –2007.), bio je hrvatski kipar, grafičar, mozaičar, slikar, medaljer, plaketar, esejist, pjesnik, a pisao je i memoarsku prozu. Studirao je kiparstvo, kojeg je diplomirao 1957. godine na ALU u Zagrebu u klasi prof. Frane Kršinića i Antuna Augustinčića. Kao kipar je radio realistički, a skulpture su mu bile ekspresivna izraza.