LOKACIJA: Demetrova 1, Hrvatski prirodoslovni muzej

NAZIV: Spomen-ploča Dragutinu Gorjanović-Krambergeru

Spomen-ploča je izrađena 1923.godine, a postavljena 1926.godine.

Gorjanović-Kramberger, Dragutin, hrvatski prirodoslovac; geolog, paleontolog i antropolog (1856.-1936.). Studirao paleontologiju u Zürichu i Münchenu, a doktorirao u Tübingenu (1879).  Od 1883. do 1924. radio na Filozofskom fakultetu u Zagrebu ( od 1896. redoviti profesor). Nakon Gj. Pilara postao predstojnik Katedre za geologiju i paleontologiju (1893–1924). Bavio se paleontologijom, stratigrafijom, tektonikom (Medvednica), paleoklimatologijom, hidrografijom, primijenjenom geologijom i geološkim kartiranjem. Godine 1899. otkrio na Hušnjakovu brdu bogato nalazište pračovjeka (tzv. krapinski pračovjek). Taj nalaz bio je odlučujući dokaz o postojanju fosilnoga pleistocenskog čovjeka. Na temelju razjašnjavanja onoga što je otkrio na krapinskom nalazištu, smatra se jednim od utemeljitelja svjetske paleoantropologije. Osnovao je Geološko povjerenstvo za Hrvatsku i Slavoniju (1909) i časopis Vijesti geološkog povjerenstva. Redoviti član JAZU (od 1909).

AUTOR: Robert Jean-Ivanović

Akademski kipar (1889.-1968.). Završio kiparstvo u Zagrebu na Privremenoj višoj školi za umjetnost i umjetni obrt (poslije ALU) 1914.g., a u Pragu završava kiparsku specijalku. Bio je profesor na Obrtnoj školi u Zagrebu. U početku se bavi socijalnim motivima, a kasnije izrađuje uglavnom ženske aktove, portrete i nadgrobne spomenike.