Kruge 3
01/6156-955
vrtic.iskrica@zagreb.hr
www.vrtic-iskrica.zagreb.hr
Dodatni programi:
šport, engleski jezik njemački jezik, etno-tradicijski program, likovni, cjelovito poticanje razvoja i vjerski katolički program

Dječji vrtić Iskrica je javna ustanova koja se bavi predškolskim odgojem i obrazovanjem, a čiji je osnivač Grad Zagreb.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj vrtića. Vrtićem upravlja Upravno vijeće od 5 članova, koje se bira i imenuje na način propisan Statutom.
Djelokrug ovlasti ravnatelja i Upravnog vijeća također je detaljno propisan Statutom.
Odluke Upravnog vijeća donose se na sjednicama natpolovičnom većinom glasova svih članova i to ako je na sjednici nazočna najmanje polovica članova vijeća.
Rad Upravnog vijeća je javan.

Iz povijesti vrtića:

  • 18.8.1950. g. počinju s radom prve jaslice na Trnju u sklopu Radionica državnih željeznica
  • 1953. g. dobivaju naziv Dječje jaslice Trnje
  • 1964. g. Dječje jaslice Trnje dobivaju odobrenje za izgradnju novog objekta
  • 1.2.1966. g. završena izgradnja novog objekta jaslica na Krugama
  • 17.1.1967. g. preseljenje u prve namjenski izgrađene jaslice na području općine Trnje kapaciteta za šezdesetak djece u dobi od šestog tjedna do treće godine
  • 1969. g.  promjena naziva Dječje jaslice Trnje u Dječji centar Stjepan Flajpan za djecu jasličke i  vrtićke dobi
  • 1971. g.  uz postojeći, počela je nadogradnja novog dijela objekta
  • 26.12.1974. g. novosagrađeni dio objekta započeo s radom – kapacitet 350 djece
  • 1978. g. prvi, namjenski izgrađen vrtić u gradu Zagrebu iz 1948. godine – I. G. Kovačić, sa sjedištem u Bosutskoj ulici (danas Trg kardinala Franje Šepera 6), pripaja se Dječjem centru Stjepan Flajpan
  • 1991. g. Dječji centar Stjepan Flajpan mijenja naziv u Dječji vrtić Iskrica