LOKACIJA: Domjanićeva 18

NAZIV: Spomen-ploča Stjepanu Radiću

Ploča je postavljena 1992. godine.

Stjepan Radić (1871.-1928.), političar. Osnivač Hrvatske pučke seljačke stranke. Borac za prava hrvatskog naroda.

AUTOR MEDALJE NA PLOČI: Emil Bohutinsky

Bohutinsky Emil, hrvatski kipar (Križevci, 31. X. 1907 – Zagreb, 12. IX. 1996). Započeo studij slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a završio ga u Rimu 1930. U početnom razdoblju modelirao je pod utjecajem klasike i Meštrovića; poslije je razvijao vlastiti likovni izraz, u kojem prevladavaju realizam u portretu i medalji a diskretna stilizacija i meka modelacija u žanr-prizorima i spomeničkim cjelinama. Izradio je poprsja A. Šenoe, N. Tesle i J. Kozarca. Autor je dekorativnih reljefa na zgradi Matice hrvatskih obrtnika i na Pošti II., brončanoga kipa dječaka na Trgu kralja Petra Krešimira IV. (sve u Zagrebu).