Lokacija: Marulićev trg

Autor: Frano Kršinić (1935.)

Spomenik je izrađen od bronce, visok je 2,6 metara. Postavljen je inicijativom društva “Hrvatska žena”.

Frane Bulić (1846.-1934.), arheolog i povjesničar.