LOKACIJA: Dubrava / Konjščinska

NAZIV: Spomenik palim borcima i žćrtvama fašizma Dubrave

Postavljeno 1950.godine u spomen na pale borce NOR-a i osmanaest žrtava fašizma poginulih u prosincu 1943. Prigodom Dana ustanka u Hrvatskoj podigli mještani Dubrave i odbor Saveza boraca III.rajona.