Bista:

Đuro Stjepan Deželić

Lokacija:

Trg Republike Hrvatske/ Dežlićeva ulica

Autor:

Frane Cota

Godina postavljanja:

2012.

(napravljena 1937.g)

Godina i autor fotografije:

2013., Ivan Brnčić