Lokacija: Trg Krešimira Čosića

Autor:

Godina postavljanja:

Godina i autor fotografije:

O Krešimiru Čosiću