LOKACIJA: Gataldićeva 4, Ferenščica, Tehnička škola Ruđera Boškovića

SPOMENIK: Ruđer Bošković

Spomenik je izrađen 1988. godine od bronce.

Ruđer Bošković (1711.-1787.), matematičar, fizičar, astronom, filozof, pjesnik i diplomat. Jedan od začetnika moderne fizike.

AUTOR: Marijan Gajšak

Akademski kipar (svećenik; 1944.-1993.). Kiparstvo je završio na Akademinji u Rimu 1978.godine., te specijalni studij kiparstva u Parizu. Njegove skulpture, izrađene uglavnom u bronci, figurativnog su karaktera. Osim skulptura, izrađivao je vitraje, također sakralne temetike.