Poveć mi Zagrebe
jel ti lepše gda sonce te
vu zagrljaj zeme
ili dok se nebo
nad tebom začrni
i dešć curi celo vreme.
Jel ti lepše vu rano jutro
gda nigdoga nigde ni
ili o poldan gda z Griča
se top oglasi i pol dena
svima obznani.
A morti večer ti je draga
gda mesečevo srebro
se zmeša z zlatom lanterni
a toj lepoti nigdo odolel ne bi.
Ili ti je baš vse vsejedno
i misliš si kaj te to pitam sad
tebi bu navek lepo
dogod te bumo imali
TAK RAD!

       Autor: Daliborka Kaurin