Brezovička cesta 100, 10257 Brezovica;
telefon: 653 75 15 i 653 78 43,
e-mail: brezovica@zagreb.hr

Sjedište gradske uprave nalazi se na Brezovičkoj cesti, a obuhvaća područje od 20 samostalnih naselja smještenih na samom jugu grada Zagreba. Graniči sa četvrti Novi Zagreb – zapad, a na jugu sa Zagrebačkom županijom. Obuhvaća područje površine 12.732,84 ha (127,328 km²).

Kameni ostaci groblja, naselja i cesta pronađeni na ovom području ukazuju na obitavanje ljudi i prije naseljavanja Hrvata. Brezovica se prvi put spominje 1277. godine kada je knez Ivan poklonio svoje imanje i kapelu redovnicima cistercitima. U dokumentima iz srednjeg vijeka spominju se i naselja Demerje, Obrež, Štrpet, Kreljevec, Lipnica i Grančari. Župna crkva u Brezovici spominje se 1334. godine, a u 18.stoljeću sagrađeni su župna Crkva uznesenja Marijina i jednokratni barokni dvorac po kojima je Brezovica poznata. Na ovom području vrlo su poznati i samostan Karmel kojeg je sagradio Bl. Alojzije Stepinac te Dječji centar Bl. Alojzija Stepinca koji je sagrađen u Domovinskom ratu.

Nakon II. svjetskog rata ovaj je prostor bio podijeljen između Kotara Zagreb i Kotara Velika Gorica. Unutar kotareva bila su u funkciji sedam mjesnih odbora. 1952. godine područje se podijelilo na tri općine: Brezovica, Stupnik i Dubranec (koji je pripao Velikogoričkom kotaru). 1955. godine cijelo područje današnje četvrti pripalo je Općini Remetinec. Od ’67 do 74′ pripada Gradu Zagrebu kao jedinstvenoj općini,  a nakon toga ulazi pod Općinu Novi Zagreb sve do 1990. godine. Mjesne zajednice prvi put su osnovane 1967. godine i tada ih je bilo šest. 1994. godine broj se povećava na 12 mjesnih zajednica, a u veljači 2009. godine osnovano je 12 mjesnih odbora.

Prema popisu stanovništva iz 2001.godine, ukupan broj stalnih stanovnika iznosi 10.884, a prema popisu iz 2011.godine iznosi  12.030.