Područni ured Gradske uprave Novi Zagreb
10020 Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12;
telefon: 658 56 26 i 658 56 27;
e-mail: novi-zagreb-istok@zagreb.hr

Sjedište gradske četvrti se nalazi na Aveniji Dubrovnik, a četvrt obuhvaća prekosavska naselja na južnom dijelu grada te prigradska naselja Veliko Polje i Buzin. Na jugoistoku graniči s područjem Zagrebačke županije, na zapadu graniči s četvrti Novi Zagreb – zapad, a na sjeverozapadu je Savom odvojena od gradskih četvrti Trnje i Pešćenica-Žitnjak. Obuhvaća područje površine 1654,33 ha (16,544 km2).

Na području današnje gradske četvrti nalazila su se sela Buzin, Otok, Jakuševec i Hrelić koja tek 60tih godina 20.stoljeća poprimaju oblik gradskih naselja. Prema popisu stanovništva iz 1961.godine, na ovom području je živjelo manje od 3500 stanovnika. Prvi spomen sa ovih područja je Župa Sv. Marka Evanđelista iz 1334.godine. Župa je mijenjala položaj zbog promjena toka Save, a danas se nalazi u Jakuševcu. Razvoj ove četvrti uzima maha tek  1959.godine izgradnjom Mosta slobode kada je gradonačelnik Većeslav Holjevac započeo s idejom širenja grada Zagreba preko Save.  Tada nastaje umjetno jezero Bundek. Šezdesetih godina 20.stoljeća počinju nastajati današnja naselja Utrina, Sopot, Dugave, Travno, Središće i Sloboština. Tek osamdesetih godina započinje gradnja novog naselja Veliko Polje. Daljnjem velikom razvojnom mahu pridonosi gradnja Mosta mladosti 1973.godine te tramvajska pruga do Sopota koja je uvedena 1979.godine. Cijela gradska četvrt je sve do danas i dalje u naglom razvoju.

Nakon II.svj.rata područje današnje četvrti pripadalo je Kotar Velika Gorica. 1955.godine to područje, zajedno sa današnjim četvrtima Brezovica i Novi Zagreb – zapad, ulazi pod Općinu Remetinec. Od 1967. Godine to područje ulazi u jedinstvenu općinu grada Zagreba, a 1974.godine osnovana je Općina Novi Zagreb koja djeluje do 1990.godine.

U veljači 2009.godine na području četvrti osnovano je 11 mjesnih odbora.

Prema popisu stanovništva iz 2001.godine, ukupan broj stalnih stanovnika iznosi 65.301, a prema popisu iz 2011.godine iznosi 59.055.