Područni ured Gradske uprave Novi Zagreb
10020 Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12;
telefon: 658 56 26 i 658 56 27;
e-mail: novi-zagreb-istok@zagreb.hr

Sjedište gradske četvrti se nalazi na Aveniji Dubrovnik, a graniči s četvrtima Novi Zagreb-istok na istoku te Brezovicom na jugu. Dok ju Sava na sjeveru dijeli od gradskih četvrti Podsused-Vrapče, Stenjevec, Trešnjevka-jug i Trnje, na zapadu graniči s prostorom Zagrebačke županije. Osim prostora grada Zagreba, uključuje i naselja Donji Čehi, Gornji Čehi, Hrvatski Leskovac, Hrašće Turopoljsko, Ježdovec, Lučko, Odra, Mala Mlaka i dio Brezovice.  Obuhvaća područje površine 6.263,87 ha (62,637 km²).

Na području današnje četvrti, stoljećima su se nalazila samo nekolicina sela (Sveta Klara, Botinec, Lučko, Odra, Čehi, Ježdovec, Remetinec itd.) Stanovnici sela bavili su se obradom zemlje i ribolovom, a zbog nestalnosti savskog toka, nisu se gradili mostovi već je prijelaz preko Save bio moguć samo brodom. Među prvim spominjanjima sa ovoga područja bila je Odranska župa već 1334.godine, a već od srednjeg vijeka postojale su rimokatoličke župe u Remetincu, Leskovcu, Odri i Svetoj Klari.  Ostaci prvih mostova koji su krenuli spajati to područje sa gradom Zagrebom, iz vremena Napoleonovih osvajanja, vidljivi su još i danas za vrijeme niskog vodostaja. 1857.godine, prilikom prvog sustavnog popisa stanovništva, na području gradske četvrti živjelo oko 2000 stanovnika. Tek krajem 19.stoljeća broj stanovnika na ovom prostoru ubrzanije kreće rasti. 1959.godine dolazi do gradnje Mosta slobode čime započinje i proširivanje grada na drugu obalu rijeke Save.

Formalno, proces priključivanja prostora ove gradske četvrti gradu Zagrebu započinje 1949.godine kada su Gradu pripojeni mjesni odbori Remetinec i Gaj. Veći dio toga prostora bio je u nadležnosti zagrebačkog kotara. 1955.godine cijelo područje Novog Zagreba-zapad, zajedno s četvrtima Brezovica i Novi Zagreb – istok uključeno je u sastav Općine Remetinec. 1957.godine Općina Remetinec pripada užem području grada. Od ’67 do ’74 cijelo područje čini jedinstvenu općinu Grad Zagreb. Do početka 1994.godine postojalo je 15 mjesnih zajednica, a u veljači 2009. Osnovano je 16 mjesnih odbora gradske četvrti Novi Zagreb – zapad.

Prema popisu stanovništva iz 2001.godine, ukupan broj stalnih stanovnika iznosi 48.981, a prema popisu iz 2011.godine iznosi 58.103.