Područni ured Gradske uprave Peščenica,
Zapoljska 1, 10000 Zagreb;
telefon: 610 02 41 i 610 02 44;
telefaks: 610 02 45;
e-mail: pescenica-zitnjak@zagreb.hr

Sjedište gradske četvrti nalazi se u Zapoljskoj ulici, a obuhvaća jugoistočni dio grada Zagreba i samostalno naselje Ivanja Reka. Na istoku graniči s područjem Zagrebačke županije, a sjeveroistoku graniči s četvrtima Sesvete i Gornja Dubrava, na jugozapadu s četvrti Novi Zagreb – istok, na zapadu sa četvrti Trnje, a sjeverozapadni dio graniči s četvrtima Donji grad i Maksimir. Obuhvaća područje površine 3529,55 ha (35,296 km²).

Selo Žitnjak pripaja se gradu Zagrebu 1900. godine. Tada je donesena odluka da se napravi glavni odvodni kanal od željezničkog kolodvora prema istoku, s uljevom u Savu kod Žitnjaka. Odluka je donesena zbog povećanog ekološkog zagađenja jer su svi izljevi tadašnje odvodnje završavali kod željezničkog kolodvora. Istom odlukom 1900.godine pripojena je i Laščina. Od tada je gradska četvrt Peščenica-Žitnjak u cjelokupnom svom opsegu postala sastavni dio grada Zagreba. Jedino se Ivanja Reka pripojila tadašnjoj općini Pešćenica 1984.godine. Tadašnja Općina Pešćenica je prostor današnje tzv. stare Pešćenice. Gradsko poglavarstvo grada Zagreba donosi 1932.g. zaključak o prodaji 207 parcela na Volovčici što je dovelo do izgradnje kanalizacije i cesta na tom području. Usporedo s Volovčicom, polako se razvijaju i druga naselja na Pešćenici: Donje Svetice, Borongaj-sjever, Ferenščica, Folnegovićevo i Vukomerec. Sela na Žitnjaku su se razvila mnogo ranije od pešćeničkih naselja. Najstarije je Resnik koji se spominje već 1217.godine, a njegova župna crkva 1674.godine.

1940tih godina dijelovi Pešćenice pripadali su gradskim rajonima Maksimir i Trnje, dok je Žitnjak bio posebni mjesni narodni odbor, a Resnik i dio četvrti Donja Dubrava pripadalo je mjesnom narodnom odboru Resnički gaj. 1952.godine područje (osim Resnika i Ivanje Reke) ulazi u upravnu nadležnost Narodnog odbora Grada, a 1967, ulazi u sastav grada Zagreba kao jedinstvene općine. 1974.godine postaje općina Pešćenica te sada obuhvaća i Resnik, a 10 godina kasnije pripaja se i Ivanja Reka. 31.12.1990.godine Općina Pešćenica prestaje postojati.

U veljači 2009. Na području Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak osnovano je 16 mjesnih odbora.

Urbana naselja počela su se, u punom zamahu, graditi nakon drugog svjetskog rata. U velikom dijelu starijih naselja, jako se širila bespravna i neplanska gradnja uzrokovana smještanjem industrijske zone na to područje te zabranom stambene gradnje u tom dijelu četvrti. Migracijski procesi doveli su doseljenike iz cijele Hrvatske i Jugoslavije, a 2000.godine zabilježeno je i oko 1500 izbjeglica smještenih unutar oko 55000 stalnih stanovnika četvrti. Prema popisu stanovništva iz 2011.godine, ukupan broj stalnih stanovnika iznosi 56.487.