Područni ured Gradske uprave Susedgrad,
10090 Zagreb, Sigetje 2;
telefon: 658 58 68;
e-mail: podsused-vrapce@zagreb.hr

Sjedište gradske četvrti nalazi se na adresi Sigetje 2, a obuhvaća najzapadniji dio Grada Zagreba, te graniči s općinom Sveta Nedjelja na jugozapadu i gradom Zaprešićem na zapadu. Na istočnoj i južnoj strani graniči s četvrtima Črnomerec, Stenjevec i Novi Zagreb – zapad.  Obuhvaća područje površine 3618,76 ha (36,188 km²).

Na prostoru gradske četvrti Podsused – Vrapče nalaze se nalazišta koja pokazuju da je ovo područje bilo nastanjeno još i prije 35.000 godina. U spilji Veternica otkrivene su kosti pračovjeka. Na području Vrapča svjedoče ostaci iz 1700. i 750. godine prije Krista, a na prostoru današnje Bolničke ulice iskopani su grobovi iz 1200. godine prije Krista. Nazivi Podsused i Vrapče sežu do srednjega vijeka. Podsused je označavao smještaj naselja podno feudalnog posjeda Sused. Vrapče potječe od riječi „rab“ (rob ili kmet) te se smatra najvećim feudalnim posjedom koji je Bela III. darovao Kaptolu.  1316. godine ugarsko-hrvatski kralj Karlo Robert Anžuvinac izgradio je Susedgrad. Tokom 16.stoljeća, bježeći pred Turcima, ove prostore naseljava mnogo stanovnika iz Like i Krbave. Prvi crkveni objekt na području Vrapča bila je Crkva sv. Križa, a 1704. Godine sagrađena je Crkva sv. Barbare. Do većeg naseljavanja i razvoja ovog područja dolazi izgradnjom željezničke pruge Zidani most-Zagreb-Sisak 1886. godine. 1901. godine puštena je u promet i pruga Zagreb – Samobor.

Cijelo područje gradske četvrti je bilo izvan granica Grada sve do kraja II. svjetskog rata. Tek 1949.godine pripajaju se Gradu dijelovi područja Borčec, Podsused, Stenjevec Gornji i Vrapče Gornje. Od 1952.godine dio područja ulazi u periferne gradske općine Podsused, Vrapče i Stenjevec.  1955. Formira se Općina Susedgrad pod koju ulaze četvrti Podsused-Vrapče, Stenjevec i naselje Prečko. Općina Susedgrad 1962. godine je pripojena Općini Črnomerec, a 1967. godine postaje dijelom jedinstvene općine Grada Zagreba. Kasnije se ponovno vraćaju u Općinu Susedgrad, a na dijelu gdje je današnja gradska četvrt Podsused – Vrapče djelovalo je sedam mjesnih zajednica, a od 2009.godine djeluje sedam mjesnih odbora. 

Prema popisu stanovništva iz 2001.godine, ukupan broj stalnih stanovnika iznosi 42.360, a prema popisu iz 2011.godine iznosi  45.759.