Područni ured Gradske uprave Trešnjevka,
10000 Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2;
telefon: 658 57 64;
e-mail: tresnjevka-sjever@zagreb.hr

Sjedište gradske četvrti nalazi se u Parku Stara Trešnjevka, a obuhvaća prostor između Ljubljanske avenije, Zagrebačke ceste, Savske ceste i željezničke pruge Zagreb – Ljubljana. Graniči sa četvrtima Donji grad, Trešnjevka – jug, Trnje, Črnomerec i  Stenjevec.  Obuhvaća područje površine 580,85 ha (5,809 km²).

Arheološka nalazišta potvrđuju da su ljudi obitavali na ovim područjima već u prethistorijsko doba (kamene sjekire nađene u Rudešu). Također, nađeni su dokazi ljudskih kretanja iz antičkog razdoblja i seobe naroda. 1242.godine Trešnjevački je prostor podijeljen između Kaptola i Gradeca, nakon što je Bela IV. poklonio istočni dio Gradecu. Time se granica između ta dva prostora postavlja kao zapadna granica Zagreba čime je dio današenje Trešnjevke – sjever ostao izvan granica sve do 1945.godine. U pisanim dokumentima, ovaj prostor spominje se kasno, a među prvima, sredinom 18 stoljeća, spominje se selo Ljubljanica koja je imalo sve desetak kućanstava. Cjelokupan Trešnjevački prostor  počinje se razvijati nakon 1862.godine puštanjem u promet željezničke pruge Zidani most-Zagreb-Sisak. Godine 1891. gradi se prva tramvajska pruga, te se sve više razvijaju obrti i trgovine, osobito u Savskoj, Selskoj, Tratinskoj i Zagorskoj cesti. U Zagorskoj ulici je sagrađen Gradski vodovod 1878. godine, a 1907. uz njega, i Gradska električna centrala. Između dva svjetska rata dolazi do ubrzane gradnje na ovom području. 1924. Godine podignuto je nogometno igralište, početkom tridesetih godina otvara se osnovna škola u Selskoj, a 1935. Godine tramvaj prolazi Tratinskom i Ozaljskom do novog tramvajskog spremišta (do tada, tramvajsko spremište bilo je na mjestu današnjeg Tehničkog muzeja).

U razdoblju od 1945. do ¸1952. ovo područje pripada V. rajonu grada Zagreba. 1952. godine prelazi u nadležnost Narodnog odbora Grada. Od 1953. godine Trešnjevka ima status Općine, a 1967. ulazi u jedinstvenu općinu Grada Zagreba. Općina Trešnjevka ponovno djeluje od 1974. i nakon ukidanja općina 1990. na području današnje Trešnjevke – sjever osnovano je deset mjesnih zajednica. Danas na tom području djeluje deset mjesnih odbora.

Prema popisu stanovništva iz 2001.godine, ukupan broj stalnih stanovnika iznosi 55.358, a prema popisu iz 2011.godine iznosi  55.425.