Gradska plinara je počela s radom 31. listopada 1863.g na uglu Gundulićeve i Hebrangove ulice. Prvi pogoni su koristili postupak suhe destilacije iz drveta. na tom mjestu je plinara bila sve do 1910. kada seli na današnju lokaciju u Radničkoj cesti 1. Plinara na novoj lokaciji je puštena 10. travnja 1911.g a pogon u Gundulićevoj se zatvara 22. travnja 1911.g

Kada je plinara puštena u pogon, grad su osvjetljavale 364 plinske svjetiljke. I danas na Kaptolu i Gradecu još svijetli 214 plinskih svjetiljki.

11. studenog 1993.g tadašnji gradonačelnik branko Mikša zatvorio je proizvodnju gradskog plina.

Više informacija iz povijesti plinare možete pročitati na službenoj stranici

Web stranica:
www.plinara-zagreb.hr

Adresa:
Radnička cesta 1, Zagreb

Telefon:
centrala – 01 6437 477,
besplatni – 0800 400 400,
stanje brojila – 6184 – 601

Fax:
01 6184 585

E-mail:
info-gpz@plinara-zagreb.hr