Bijenička 97, 10 000 Zagreb
+385 1 2347 228 / uprava
+385 1 2363 550 / blagajna
zar-ptica.hr
zar-ptica@zg.htnet.hr
nedjelja: od 9.30 do 12 sati