Divan li si, Zagreb-grade!

Divno l’ si se raširio!

I u boga svakim miljem

Divno l’ si se okitio!

Tolike si hrame diga

Znanju,  umlju i vještini,

Te pregnuo da se penješ

K pravoj sreći i visini,

Na koju se okupljaju

Prve snage, dusi velji,

Velji dusi po svom umu,

Po svom srcu i po želji!

Izgledaš mi kao soko,

Kad razvija krila laka, te se sprema da se vine

K vedru nebu vrh oblaka:

Da prol’jeće prostorima,

Da krstari po svemiru,

Da promatra sjajna sunca

Stojeć s njima u dodiru.

Divan li si, Zagreb-grade!

Odavna te n’jesam gleda;

Muke, zloće tebe trle,

A davila mene b’jeda.

Od vremena onog pusta,

Kad ti disa slobodnije,

A ja pjeva’ o pop’jeva’

Veselije, ugodnije…

Pogledaj me….pogledaj se:

Grizli su nas svaki jadi;

Al’ klonuli ipak n’jesmo,

Izdali se n’jesmo nadi!

Još nam srce žarko kuca;

Još nam stara krvca vrije;

Još nas ono živo sunce

Sa visoka neba grije!

Nemoj streknut…stoj…ne daj se

Ti u času iskušenja;

Oluja se na te slegla,

Al’ će ona i da jenja!

Složno samo! – nema sile

Koja smoći može slogu;

Samo složno! – u slozi smo

Sebi mili, mili Bogu!

Ne – hrvatska majka nije

Još ukletvu na sv’jet dala,

Koja ne bi od nevrata

Nju junački pridržala.

Ko gođ štuje vječnu pravdu,

Mora i svoj doma da voli;

U sreći je doma – sretan,

Boluje l’ mu … i njeg boli.

Suđeno je tebi, grade,

Dočekati slavne dane,

I oprati smrtne gr’jehe

Svoje djece raskajane …

Suđeno je ……a sudbe si

Časne vr’jedan, grade vrli;

Vr,jedan, da ti čelo reci

Lovor-v’jenac neumrli.

A ja ću se otimati

Do božije svete volje:

Pa ću leći…ti ćeš ostat

I cvasti ćeš vazda bolje;

U grobu će crnom, hladnom

Ipak trule moje kosti

Oteti se svom počinku

I poigrat od radosti:

Kad oćute, da si, grade,

Stavši čvrsto brat uz brata

Veličanstven sazdao se

Slogom Srba i Hrvata.

Jovan Sundečić, 1874.