LOKACIJA: Granešina bb, Grad mladih Granešina

SKULPTURA: Dijete koje spava

Djelo je izrađeno 1939.godine u sklopu likovne kolonije “Pionirski grad”. Izrađeno je od aluminija.

AUTOR: Ivan Lesiak

Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1959. godine, u klasi Frane Kršinića. Bio je član grupe Biafra od 1970. – 1978. Radio je iskucane reljefe u cinku, mjedi, bakru, čeliku i aluminiju. Također se bavio i crtežom te slikarstvom. Višekratno samostalno izlagao u Zagrebu.