LOKACIJA: Granešina bb, Grad mladih Gramnešina

SKULPTURA: Mali konjanik

Djelo je nastalo 1984. godine u sklopu likovne kolonije “pionirski grad”. Izrađeno je od drva, visoko 2 metra.

AUTOR: Miro Vuco

Miro Vuco (rođen 1941.), hrvatski je akademski kipar. Profesor je kiparstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Bio je jednim od umjetnika koji su 1970. osnovali likovnu grupu Biafra. Autor je spomenika Tinu Ujeviću u Zagrebu, Anti Starčeviću u Osijeku, Bademe Sokolović u Zagrebu, Piete u Sinju i dr. Izlagao je na samostalnim i skupnim izložbama. Dobitnik je nagrade na 3. salonu mladih u Zagrebu, 9. zagrebačkog salona te nagrade SKOJ-a.