LOKACIJA: Granešina bb, Grad mladih Granešina

SKULPTURA: Ptica

Djelo je nastalo u sklopu likovne kolonije “Pionirski grad”. Izrađeno je od drva.

AUTOR: Jasminka Podgorski-Antolović

Akademska kiparaica rođena 1965. godine. Diplomirala na ALU u Zagrebu 1988. U klaci S. Jančića. Restaurator u MUO. Izrađuje skulpture u drvu simboličkog sadržaja. Bavi se crtežom i ilustracijom.