LOKACIJA: Granešina bb, Grad mladih Granešina

SKULPTURA: Putovanje barbara

Djelo je nastalo1986. godine u sklopu likovne kolonije “Pionirski grad”. Izrađeno je od drva, a visoko 2,3 metara.

AUTOR: Peruško Bogdanić

H rvatski kipar rođen 1949. godine. ALU u Zagrebu 1976. na kojoj predaje od 2007., a u Vrsaru je umjetnički voditelj međunarodne studentske kiparske radionice Montraker. Osnovnim plastičnim oblicima glatkih i napetih površina gradi, u kamenu i drvu, simboličku ekspresivnu skulpturu (Kozmičko uho, 1995; Šah mat lak, 2010). Autor javnih skulptura u Zagrebu, Kostanjevici, Labinu i Edinburghu.