LOKACIJA: Granešina bb, Grad mladih Granešina

SKULPTURA: Stup svečanosti

Djelo je nastalo 1985. godine u sklopu likovne kolonije “Pionirski grad”. Izrađeno od obojenog drva, visoko 4 metra.

AUTOR: Milena Lah

Hrvatska kiparica (1920 –2003). Završila ALU u Zagrebu te je bila suradnica Majstorske radionice V. Radauša. U ranome razdoblju radila je realističku skulpturu, potom je težila sintezi oblika i simboličnoj izražajnosti materijala. Nadahnuta hrvatskim likovnim i književnim stvaralaštvom u svojem je opusu povezala tradicijske oblike sa suvremenim kiparskim idejama (Veli Jože, Umirući galijot). Osobitu pozornost poklanjala je ženskim i dječjim likovima (Žena, Nevjesta, Djevojčica). U kasnijim ciklusima, uglavnom mitološke tematike, povezivala je geometrijske i figuralne elemente (Ikarov krug, 1982). Dobila je Nagradu »Vladimir Nazor« za životno djelo (1995).