Griču, tvoj grad je prvo ml’jeko sao

Iz dojke vučje i medvjeđe, ti si

Tulio negda, maman, na toj visi,

Sad n’jem i težak, u san tvrd si pao.

Tvoj b’jes, pre budan u času progona,

Ogrnut plaštem smirenja sad spava

U šaptu ljudi, u brujanju zvona,

U tepanju sve tiših molitava.

A ispod tebe život vri i teče.

Gone se misli ht’jenja ko talasi,

Što jedan drugog nikad stignut neće.

Zipka sveđ živa, al’ grob pun truleži?

Ma kako bilo, i što jesi da si:

Naš kor’jen još u tvojoj jezgri leži.

Vladimir Nazor, 1939.