1877.G na inicijativu Đ.Deželića (gradskog vijećnika) Zagreb je dobio jednu od najzanimljivijih i jednu od najpoznatijih zagrebačkih atrakcija u svijetu – top koji svakog dana prepolovi dan. Znamo ga kao Grički top. Prvo je bio smješten u zgradi DHMZ na Griču.

Današnji top je dobiven za Univerzijadu 1987.g i peti je po redu. Današnji topnik je Alem Tutundžić koji je zamijenio  poznatog gričkog topnika Stjepana Možara.