LOKACIJA: Gundulićeva 5, Stomatološki fakultet

SKULPTURA: Zub

Skulptura je izrađena 1973. godine od bronce.

AUTOR: Zvonimir Sakoman

Apsolvent stomatološkog fakulteta (1944.-1978.)