23. lipnja 1848.g Trg Harmica je dobio novo ime – Trg bana Josipa Jelačića.

Harmica se zvao trg jer je tu bila mitnica i plaćale tridesetnice za prodaju robe a dolazi od mađarske riječi Harminc što znači 30.
Danas je harmica prolaz kroz zgradu tj palaču Rado.

Naziv Trg bana Josipa Jelačića 1947. g je promijenjen u Trg Republike kada je uklonjen i njegov spomenik, pa ponovo Trg bana Josipa Jelačića 1990.g kada je svečanom ceremonijom vraćen kip banu ali okrenutog prema jugu (do 1947.g je bio okrenut prema sjeveru).