LOKACIJA: Hercegovačka 131

NAZIV: Spomen-ploča Stjepanu Radiću

Ploča je postavljena 2000.godine.

Stjepan Radić (1871.-1928.), političar. Osnivač Hrvatske pučke seljačke stranke. Borac za prava hrvatskog naroda.

Autor: Konstatin Kostov

Akademski kipar (rođen 1943.godine). Diplomirao na ALU u Zagrebu 1970.godine. U ranijoj fazi stvaralaštva izrađivao tradicionalnu figurativnu skulpturu, izradivši i nekoliko poprsja za javne prostore. Danas se uglavnom bavi instalacijama i asemblažima. Radi kao restaurator na brojinim spomenicima kulture.