LOKACIJA: Ilica 85, Park skulptura ALU

SKULPTURA: Meta

Skulptura je izrađena od bronce 1963. godine, postavljena 1980ih godina.

AUTOR: Valerije M. Tomić

Akademski kipar (1922.-1981.). Diplomirao na ALU u Zagrebu 1949. u klasi V.Radauša. Bio je suradnik V.Radauša i F.Kršinića. Redoviti profesor na ALU u Zagrebu. Stvara gotički izdužene ljudske i životinjske likove u bronci ili sadri. Autor je niza javnih skulptura.