LOKACIJA: Ilica 37

NAZIV: Spomen-ploča Vatroslavu Lisinskom

Ploča je postavljena 1919.godine.

Vatroslav Lisinski (1819.-1852.), skladatelj. Pripadnik ilirskog pokreta i autor prve hrvatske opere “Ljubav i zloba”.

AUTOR: Robert Jean-Ivanović

Akademski kipar (1889.-1968.). Završio kiparstvo u Zagrebu na Privremenoj višoj školi za umjetnost i umjetni obrt (poslije ALU) 1914.g., a u Pragu završava kiparsku specijalku. Bio je profesor na Obrtnoj školi u Zagrebu. U početku se bavi socijalnim motivima, a kasnije izrađuje uglavnom ženske aktove, portrete i nadgrobne spomenike.