LOKACIJA: Ilica 85, Park skulptura ALU

SKULTURA: Stup života

Skulptura je izrađena 1922. godine od bronce, visoka 2,56 metara, a postavljena na lokaciju 2001. godine.

AUTOR: Robert Frangeš-Mihanović

Robert Frangeš Mihanović (1872.-1940.), hrvatski kipar. Završio je Obrtnu školu u Zagrebu 1889., školovanje nastavio u Beču na Umjetničko-obrtnoj školi 1889.-94., potom na Umjetničkoj akademiji 1894./95. Usavršavao se u Parizu 1900/01. gdje se družio s A. Rodinom i M. Rossom. Bio je nastavnik na Obrtnoj školi u Zagrebu i profesor kiparstva na Umjetničkoj akademiji. Jedan je od pokretača i organizatora likovnog života u Zagrebu na prijelazu iz XIX. na XX. stoljeće. Sudjelovao je u osnutku Društva hrvatskih umjetnika, udruženja Lada i Umjetničke akademije, uz koju je utemeljio ljevaonicu bronce i doveo prve ljevače. Bio je član JAZU, Srpske akademije nauka i umjetnosti i Akademije znanosti i umjetnosti u Pragu. Uz R. Valdeca utemeljitelj modernog hrvatskog kiparstva.