Tam imate škarnicl pa si sami zemite = Tamo imate papirantu vrećicu pa si sami uzmite.