LOKACIJA: Jabukovac 10, ALU

SKULPTURA: Tri uha

Skulptura je izrađena 1980. godine od bronce, visoka 2,12 metra, na današnju lokaciju postavljena 1999. godine.

AUTOR: Valerije M. Tomić

Akademski kipar (1922.-1981.). Diplomirao na ALU u Zagrebu 1949. u klasi V.Radauša. Bio je suradnik V.Radauša i F.Kršinića. Redoviti profesor na ALU u Zagrebu. Stvara gotički izdužene ljudske i životinjske likove u bronci ili sadri. Autor je niza javnih skulptura.