15. svibnja 1851.g Ivan Nepomuk (Janko) Kamauf je postao prvi gradonačelnik Zagreba.

7. rujna 1850.g naselja Gradec, Kaptol, Nova Ves i Vlaška Ves sa pripadajućim selima, su spojeni u jedinstveni grad Zagreb. Spajanjem ovih naselja u grad Zagreb nastala je i nova najviša funkcija u gradu – gradonačelnik. Kamauf je do imenovanja gradonačelnikom bio  u funkciji Gradskog suca.
Zagreb je tada imao 16.000 stanovnika.
Ulica koja spaja Vlašku i Petrovu nosi njegovo ime.