LOKACIJA: Jarunska 5, Športski park Mladost

SKULPTURA: Stablo

Djelo je izrađeno 1981. godine od bronce, visoko 4,5 metara. Na današnju lokaciju postavljeno je 1995. godine.

AUTOR: Ratko Petrić

Ratko Pertić, akademski slikar (1941.- 2010.) Diplomirao na ALU u Zagrebu 1966.godine u klasi V.Radauša. Profesor na ALU u Zagrebu. Suosnivač likovne grupe Biafra. Nekonvencionalnim postupcima gradi ekspresionističke forme naglašenih ironičnih obilježja, često u nekiparskim materijalima. Bavi se karikaturom, grafičkim dizajnom i crtežom.