LOKACIJA: Jarunska 5, Športski park Mladost

SKULPTURA: Svjetlost

Djelo je izrađeno 1987. godine od betona. Postavljeno je u sklopu akcije “mladi kipari za Univerzijadu”.

AUTOR: Dora Kovačević

Rođena u Dubrovniku 1951. Diplomirala je na ALU u Zagrebu 1974. na grafičkome odjelu u klasi prof. A. Kinerta. Kao stipendista francuske vlade boravu u Parizu na’Ecole Superieure des Arts Decoratifs’ gdje diplomira kiparstvo. Od 1997. predaje na Akademiji likovnih umjetnosti. Izlagala je na 9 samostalnih i preko 130 selektiranih i grupnih izložaba.
Izvela je 18 skulptura u bronci u javnim prostorima i gradskim parkovima.
Izvedi radove u maloj plastici, bavi se crtežom i skulpturama u drvu koje su na granici crteža i skulpture. Djela joj se nalaze u mnogim muzejskim i javnim zbirkama.