LOKACIJA: Jarunska 5, Športski park Mladost

SKULPTURA: Kiklop

Djelo je izrađeno od željeza 1987. godine. Postavljeno je u sklopu akcije “mladi kipari za Univerzijadu”.

AUTOR: Ante Rašić

Akademski slikar i kipar (1953.). Diplomirao slikarstvo na ALU u Zagrebu 1977. Bio je suradnik Majstorske radionice Lj.Ivančića. Profesor na ALU u Zagrebu. Radi kolaže, reljefe i metalne skulpture. Bavi se grafičkim dizajnom i likovnom opremom.