LOKACIJA: Jarunska 5, Športski park Mladost

SKULPTURA: Mladost

Djelo je izrađeno 1987. godine od betona. postavljeno je u sklopu akcije “Mladi kipari za Univerzijadu”.

AUTOR: Žarko Tomazetić

Akademski kipar rođen 1951.godine. Diplomirao na ALU u Zagrebu 1978. U klasi V.Michielija. Bio je suradnik Majstorske radionice I. Sabolića. Izrađuje kuglaste skulpture koje oslikava.