LOKACIJA: Jarunska 5, Športski park Mladost

SKULPTURA: Plesačica

Djelo je izrađeno 1987. godine od čelika. Postavljeno je u sklopu akcije “Mladi kipari za Univerzijadu”.

AUTOR: Goran Štimac

Goran Štimac rođen je 1959. godine u Rijeci. Diplomirao je kiparstvo 1988. godine na ALU u Zagrebu. Od 1986. godine član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika, od kada djeluje kao samostalni umjetnik u Zagrebu i Rijeci. 1996. zapošljava se na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. 2004. godine postaje dekan Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci koju dužnost obavlja i danas. U vrlo bogatoj izložbenoj djelatnosti priredio je pedesetak značajnih samostalnih izložaba recentnih ciklusa crteža, slika i skulptura.