LOKACIJA: Jarunska 5, Športski park Mladost

SKULPTURA: Veliki pauk

Djelo je izrađeno 1987. godine od željeza. Postavljeno je u sklopu akcije ” Mladi kipari za Univerzijadu”.

AUTOR: Branko Lepen

Kipar, rođen 1957.godine. Stvara prostorne konstrukcije i reljefe jednostavnih, uglavnom geometrijskih oblika, u tradiciji konstruktivističke skulpture.