Spomenik: Juraj Julije Klović (tal. Giorgio Giulio Clovio – Croata)

Lokacija: Jezuitski trg 4, Zagreb

Godina postavljanja: Nepoznato

Godina izrade: 1930.

Autor: Frano kršinić

Godina fotografije:2016.

Autor fotografije: Ivan Brnčić